អាហារបំប៉នទំងន់ស្រាលដែលលក់ដាច់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក 10

ការសម្រកទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងថ្នាំសំលាប់សម្រកទម្ងន់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកបន្ថយជាតិខ្លាញ់នៅពេលនោះអាចរកបាននៅក្នុងចុងសប្តាហ៍ 1800s ។ ថ្វីបើថ្នាំនេះបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយវានៅតែអាចប្រើបានរហូតដល់ 1960s ។ ឱសថថ្មីមួយដែលគេស្គាល់ថា Dinitrophenol ត្រូវបានណែនាំនៅក្នុង 1930 [... ]

អាន​បន្ថែម