ហុនគង់

អាស័យដ្ឋាន: ltd 5 / F, មជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មហ្វូតន, 26-28 អ័ព Pui Wan, Fo Tan, ShaTin, HongKong

អ៊ីមែល: [email protected]

Skype: [email protected]? ជជែក

ទូរស័ព្ទ: 00852-67489553


ការរំលឹកសំខាន់:

ផលិតផល 1.AASraw ម្សៅឆៅគុណភាពត្រូវបានធានា។

2.AASraw ផ្តល់នូវព័ត៌មានលំអិតអំពីផលិតផលនិងផលិតផលបន្ទាប់ពីសេវាកម្ម។


=