ហុនគង់

អាស័យ​ដ្ឋាន​: ltd 5 / F, មជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មហ្វូតន, 26-28 អ័ព Pui Wan, Fo Tan, ShaTin, HongKong

អ៊ីម៉ែល: [email protected]

កម្មវិធី Skype: [email protected]? ជជែក

ទូរស័ពទ: 00852-67489553


ការរំលឹកសំខាន់:

ផលិតផល 1.AASraw ម្សៅឆៅគុណភាពត្រូវបានធានា។

2.AASraw ផ្តល់នូវព័ត៌មានលំអិតអំពីផលិតផលនិងផលិតផលបន្ទាប់ពីសេវាកម្ម។


=