ការដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកអាមេរិច, ប្រទេសកាណាដាការដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុក, ការដឹកជញ្ចូវក្នុងស្រុកនៅអឺរ៉ុប

ហុនគង់

អាស័យ​ដ្ឋាន​: ltd 5 / F, មជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មហ្វូតន, 26-28 អ័ព Pui Wan, Fo Tan, ShaTin, HongKong

ទទេ អ៊ីមែល: [email protected]

ទទេ ទូរស័ពទ: 00852-67489553


ការរំលឹកសំខាន់:

1 ។ ផលិតផល AASraw ម្សៅឆៅគុណភាពត្រូវបានធានា។

2 ។ AASraw ផ្តល់នូវពត៌មានលម្អិតផលិតផលនិងផលិតផលបន្ទាប់ពីសេវាកម្ម។